15 Şubat 2008 Cuma

DÜŞÜNÜYORUM VE YORUMLUYORUM...

Uzun süredir gözlemliyorum sessizce..Takip ediyorum,araştırıyorum,okuyorum, izliyorum ve kafa yoruyorum kendimce... Bütün bu olan biteni anlamaya çalışıyorum..Her zaman siyasi olaylardan tartışmalardan uzak durmayı yeğlemiş bir insan olarak artık sessiz ya da çekimser kalamıyorum. Çünkü bütün bu olanlar beni korkutuyor; ülkemin vatanımın içinde bulunduğu durum beni çok ciddi şekilde tedirgin etmeye başlıyor. Özgürlüğümün elimden alınmasından,kadının sosyal alandaki haklarından,çalışma hayatından uzaklaştırılmasından korkuyorum.. İleride dünyaya gelecek olan çocuklarımın geleceği için çok ciddi endişeler besliyorum....

Ortada bir sürü kavram dolaşıyor...Bu laflar havada uçuşup duruyor. Emperyalizm, Terörizm,Faşizm, sosyalizm,KEMALİZM......Sokakta yürürken herhangi birini çevirip ''Hemşerim ne olacak bu memleketin hali ? '' diye sorduğunuzda herkesin mutlaka ama mutlaka söyleyecek bir sözü vardır. Kimisi bu ülkenin Ame.rik.an emperyalizminin bir kölesi olduğundan kimisi toplumun günden güne faşistlerle dolduğundan,kimisi terörün sonuçlarından,haktan hukuktan adaletten dem vuracaktır...

Konuşmaya geldiği zaman mangalda kül bırakmayan bir milletiz...Cahiliz ve bilmediğimiz kavramlar hakkında yorum yapmayı da pek severiz...

Sokakta Emperyalizmin kölesiyiz diyen amcanın gerçekten emperyalizmin ne anlama geldiğini ya da faşizmin gerçekten ne olduğunu ciddi şekilde bilme olasılığı yüzde kaçtır sizce? Bana göre bu oldukça düşük bir ihtimal.....

Ben bugün üşenmeyip bu kavramların tanımlamalarını gerçekten doğru bilip bilmediğimi tartmak için;kısacası kendimi denemek için üşenmedim merak ettiklerimin anlamını araştırdım,ne kadar doğru biliyorum ya da gerçekten doğru biliyor muyum diye...Neyse ki çok da kötü durumda değilmişim..Peki nedir bunların anlamı ?

Emperyalizm:Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır.

Çeşitli kaynaklar emperyalizmi aşağıdaki biçimlerde tanımlamaktadır.
Bir ulus veya devletin sınırlarını genişletmesi.


Bir ulusun kontrolünü diğer halklar üzerinde genişletmesini sağlayan politika ve uygulamalar.
!!!!!!
Bir devletin kendi sınırları ötesindeki halklar üzerinde, rızaları olmaksızın, kontrol kurma politikası şeklinde tanımlamaktadır. !!!!!!


Bu tanımlamaların esas olarak genişleme ve kontrol kavramlarına odaklandıkları görülmektedir. Emperyalizmin esnek ve oldukça geniş şekilde kavramsallaştırılması tarihsel değişimin özgün evrelerinin göz ardı edilmesine yol açabilir, çünkü bu tanımlar Roma imparatorluğu gibi köleci imparatorluklar için geçerli olduğu kadar günümüz uluslararası ilişkilerini de kapsamaktadır. Kavramın ve kuramların özgünlüğünü belirleyebilmek için emperyalizmin tarihsel evrelerinin göz önüne alınması gerekir.....

(Yazarın Yorumu: Yani özetle nedir emperyalizm,sömürgeciliktir,yayılmacılıktır,köle edinme isteğidir,hakkın olmayanı hak zannedip sahip olmaya çalışmak,sahip olduklarınla yetinmeyip bütün dünyayı istemektir.Tıpkı çocukken izlediğimiz çizgi filmlerdeki kötü adamlar gibi...Düşünsenize dünyanın hakimi ben olucam diyen o çizgi karakterleri izleyerek daha o yaşta küçücük beyinlere enjekte ediliyor emperyalizm zehri...)


Faşizm : Dar anlamda Benito Mussolini altında 1922’de İtalya’da iktidarı alan politik sistem. Daha geniş anlamıyla özellikle iki dünya savaşı arası ortaya çıkan ve özellikle Adolf Hitler yönetimindeki nasyonal-sosyalizmin temsil ettiği aşırı milliyetçi, antidemokratik ve antikomünist bir ideolojiye ve otoriter siyasi bir yapıya sahip bütün politik hareketler ve egemenlik sistemleridir.
Faşizmin temel düşmanları komunizm,liberalizm ve demokrasidir.Çünkü bu kavramların temelindeki özgürlük ve çoğulculuk faşizme ters düşer... Bu konuda daha fazla ayrıntı öğrenmek isterseniz buraya başvurabilirsiniz.

(Yazarın Yorumu: KArşı olduğum asla tahammül edemediğim ve mantıklı bir insanın benimseyebileceğine inanmadığım bir ideolojik görüş bu... Nasıl ki bu ülkede gerçek manada bir komunizm yoksa aynı şekilde gerçek manada bir Faşizm de yoktur ve olmaması da en büyük temennimdir....)

Komünizm veya komünistlik :Sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. Komünizm sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Manifesto ile birlikte anılır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist toplum geçecektir.

(Yazarın Yorumu: Bu ülkede asla tümüyle kabul edilemeyecek bir ideolojidir.Sebep ise toplum yapısının buna uygun olmayışıdır bence...)

Ve Son olarak da KEMALİZM :
Kemalizm ya da Atatürkçülük, Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu düşünce, ilke ve gerçekleştirdiği devrimlerden oluşan ideoloji. Aynı zamanda kuruculuğunu Atatürk'ün yaptığı Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî ideolojisidir.

Kemalizm; temel ilkelerini Atatürk’ün belirlediği, Türk ulusunun, akıl ve bilimin yol göstericiliğinde ileri bir toplum olarak çağdaş uygarlık düzeyine erişmesini, tüm insanlığın içinde bağımsız, eşit ve şerefli bir biçimde yer almasını amaçlayan bir düşünce sistemidir.

Atatürkçülük olarak da adlandırılan bu sistem, Türk toplumunun gereksinim ve isteklerinden doğmuş; devlet yaşamına, düşünce yaşamına, ekonomik yaşama, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkeleri içeren tümden bir ulusal çağdaşlaşma, değişim ve dönüşüm modelidir.

"Kemalizm" terimi 1930'larda kullanılmaya başlanmıştır; bunu 1934'de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmaya başlayan, Türk kültürü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtmaya yönelik "La Turquie Kemaliste" (Kemalist Türkiye) dergisinin adında görebiliriz.
Mustafa Kemal'in kurduğu bu düşünce sistemi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 9 Mayıs 1935’te toplanan IV. Kurultayı'nda kabul edilen 1935 Programı’nda da "Kâmalizm" olarak geçmiştir.

İşte tam olarak bizim ihtiyacımız olan budur.KEMALİZM... Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'ndan sağ salim çıkmasını sağlayan da ayakta durmasını sağlayan da gelişmesine sebep olan da sadece bu düşüncedir.Bizim bundan başka hiç bir ideolojiye ihtiyacımız yoktur aslında...Çünkü bu sistem kesinlikle Türk Toplumunun Türk insanın gelenek,görenek,yaşayış,düşünüş ve algılayış biçimine göre düzenlenmiş muhteşem bir sistemdir..Düşünün ki bu akımın liderliğini yapan YÜCE ATAMIZ ın üstün zekası sayesinde hala özgür birer birey olarak yaşamaktayız....

Geçen haftalarda Amerika da bir Internet sitesi ‘’Tekrar dünyaya
gelmesini istediğiniz bir kişi, sizce kim olmalı?’’ diye bir anket düzenledi.
200 bin oy kullanılan ankette %89 ile Atatürk’ün birinci çıktığını kaçımız
biliyor? Bu büyük insanın kurduğu, bu büyük Cumhuriyet normal koşullarda
yıkılmaz, yok edilemez. Bunu herkes biliyor. Ama, bir çok ülke her ne hikmetse
bu Cumhuriyetin var olmasını istemiyor. Yok etmeyi düşünmese bile güçlü ve lider
bir ülke olmasını hazmedemiyor. Bunun için de tarih boyunca yaptıklarını işte
yine yapıyorlar. Etnik, dinsel, sosyal, kültürel kavramları kaşıyorlar. Ülkemizi
bölmek, parçalamak zayıf düşürmek amacıyla kardeşi, kardeşe vurdurmaya
çalışıyorlar. Entrikalar, ihanetler, arkadan vurmalar, sinsi planlar diz
boyu...Yüzyıllar bin yıllar boyunca asla esaret altında olmayı kabul etmemiş ,hep özgür kalmış ve özgür olmaya and içmiş bir ulusun evlatlarıyız biz...Bunu değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez ve sırf bunun için biz artık uyanmak ve birlik olmak zorundayız...

Ben ATATÜRKÇÜYÜM,KEMALİSTİM ve bir CUMHURİYET KADINI olmaktan gurur duyuyorum bütün kalbimle..Çünkü ben böyle yetiştim, böyle gördüm..Kendi çocuklarımı da aynı şekilde yetiştireceğim...Çünkü doğru olan budur..

Ve artık susmayacağım,çekilip bir kenarda izlemeyeceğim,sessiz kalmayacağım...Elimden geldiğince ülkem için vatanım için,Ulu Önderimizin ve binlerce şehit atamızın emekleriyle kanlarıyla koruduğu bu vatanı iki çapulcunun gelip de bağnaz bir topluma çevirmemesi için elimden geleni yapacağım.. Hiç birşey yapamasam bile buradan yazıp en azından beni okuyanlara ulaşabilirim diye düşünüyorum...

Dip Not: Mavi REnkle işaretlenmiş olan yerlerdeki tanımlamalar bu adresten bulunmuştur.

Kahverengi ile işaretli yer ise link verilerek belirtilmiştir...


Lütfen duyarsız kalmayalım artık,tepkisiz kalıp susmayalım...Aramızda anneleri var,anne yada baba adayları var ... Çocuklarımıza esaret altında bir vatan bırakmak ister miyiz? Onların gelecekte hür bireyler olmasını istemez miyiz? BEnce zamanı geldi artık,çok sustuk çok uyuduk..Artık uyanmamız gerek bizim... Print this post

0 yorum: